Shadow
Slider

Welkom op de site van AFC

De Asser Film Club is een actieve club die zich op vele fronten met filmen bezighoudt.

Eens in de veertien dagen is er een clubavond, waarvan een keer in de maand een inloopavond.

Deze inloopavonden zijn ontmoetingsavonden voor ieder die zijn hobby filmen met andere filmers wil delen.

Wilt u iets meer weten over filmen, montage of apparatuur dan bent u van harte welkom op deze inloopavonden.

U kunt vrij naar binnen lopen.

Onze leden helpen u graag bij al uw vragen over uw camera, of over montageprogramma’s

zoals Casablanca, Pinnacle, Cyberlink, Moviemaker, iMovie, Adobe, Magix, enz.

Tevens is er een leestafel met diverse informatie beschikbaar.

Misschien kunnen we u begroeten op een of meer van deze avonden in ‘de MaasStee’ aanvang 19.30 uur.

Via deze side geven we te kennen wanneer de MaasStee weer voor bezoekers geopend is.I.v.m. het Corona virus zijn veel clubavonden vervallen.
Toch hebben we via Zoom een contactavond en op 1 februari een Algemene Leden Vergadering kunnen houden. Een van de punten was het kiezen van een nieuw bestuur. Dat is gelukt.

Herman Kemp is toegetreden als lid van het bestuur en Wim Bouterse heeft de voorzittershamer overgenomen van Dick v.d. Heuvel

In de agenda de voorlopige data van de clubavonden van 2021.


Privacyreglement AFC.