De clubhistorie

In 1960 besluit een kleine groep filmamateurs, met o.a. de in 2016 overleden Frits van Echten, in en om Assen een vereniging op te richten.

Het eerste doel is het uitwisselen van ervaringen en het bespreken van de films van elkaar.

Korte tijd later worden plannen om samen films te gaan maken succesvol uitgevoerd. 

Vanaf het eerste begin inspireren de actieve leden elkaar tot het maken van leuke, onderhoudende, sfeervolle en meestal korte films.  

Grote bekendheid kreeg de AFC in 1982 door de première van de eerste van drie Assen Anno Films.

Nu zijn reeds drie avondvullende films samengesteld uit beelden van amateurfilmers vanaf de dertiger jaren tot in de jaren zestig.

Door de vele vertoningen van de films in de Kolk en voor grote groepen elders hebben duizenden (oud)Assenaren kennis gemaakt met het verleden van onze stad. 

Natuurlijk heeft de AFC ook de ontwikkeling meegemaakt van het filmen op Super 8 tot het maken van digitale videofilms.

De AFC heeft in de loop der jaren diverse prijzen gewonnen op regionale en landelijke festivals.

_