Sinds 13 januari heeft de AFC een aantal nieuwe bestuursleden.
Dick van den Heuvel heeft het voorzitterschap overgenomen van Heleen Vissinga.
Richard Koning heeft de taak van secretaris overgenomen van Ben Over.